Jsme skupina historického a scénického šermu ze Žichovic a okolí, která vznikla v září 2011. V tuto chvíli má náš spolek 10 členů.

Naším cílem je přiblížit divákům život v dávných dobách středověku. Nejvíce se věnujeme rytířským soubojům, jež se snažíme začlenit do hry. Uvidíte dobové zbraně, kostýmy, zbroje a mnoho dalšího.

Od září 2014 se také věnujeme ohňové šou.

 

Pokud máte zájem přidat se do našich řad nebo o vystoupení na Vámi pořádaných akcích, neváhejte nás kontaktovat na 

tel.: 723 080 748 nebo e-mail: hunter.luby@seznam.cz